سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی، نظارت بر اجرا

در این سامانه یکپارچه که از بسته‌های نرم‌افزاری متعددی تشکیل یافته است، ضمن بودجه‌ریزی و توزیع منابع میان واحدها و دستگاه‌های اجرایی، امکان توزیع و مدیریت منابع تا سطح کارشناس تخصصی فراهم آمده است. منابع توزیع شده پس از تصویب قابل استفاده در واحدهای اجرایی می‌باشد که با ثبت درخواست و طی گردشکار مربوطه، تامین اعتبار صورت می‌پذیرد.

درخواست‌های تامین اعتبار شده با توجه به نوع معامله به روش‌های خرید کالا و خدمات یا انعقاد قرارداد، قالب اجرایی به خود می‌گیرند که هر کدام پس از تایید کاربران ذیصلاح و طی گردشکار مربوطه به مسئولان ابلاغ خواهند شد. در انتها نیز با ثبت عملکرد برای قراردادها و خرید کالاهای تایید شده، تراکنش‌های مالی متناظر ثبت خواهند شد

بدین ترتیب ضمن شفاف‌سازی مسیر بودجه‌ریزی تا اجرا، امکان مدیریت هرچه مطلوب‌تر این فرآیند و اتخاذ تصمیمات لازم برای افزایش کارایی فراهم خواهد آمد.

تماس با ما

شرکت اتوماسیون اداری حسیب
آدرس: خراسان رضوی، مشهد، پارک علم و فناوری
تلفن: (051) 37058175
آدرس ایمیل: info@hasibsoft.com
شرکت دانش بنیان و تولید کننده نرم افزارهای سازمانی
 • slidebg1
  سامانه مـدیریت انـرژی (سازمانی)
  ویـــرایش جدید با امــکان تــحلیل و پـــیشنهاد فــــرصـت های صـــرفه جــویی
  اطلاعات بیشتر
  Image 1
 • slidebg2
  ســـیبنا ویــژه شــهرداری ها
  اتوماسیون یـکپارچــه پــــیشنهاد، تــصویب، اجــــرا و تـــفریـــغ بــــــودجه
  اطلاعات بیشتر
  Image 2
 • slidebg3
  سـامانه مـعاملات و قــــراردادها
  ثبت و گردشکار مـجوز معامله، انتشـــار، کـــمیسیون مـعاملات ، تـــدوین قرارداد،
  صــورت وضعیت و خــاتمه
  اطلاعات بیشتر
  Image 3
 • slidebg4
  نسخه مــــوبایـل ســــامانه قـــرادادها
  (Android)
  با امـــکان مشاهده و بررسی قراردادهای اطراف کاربر
  و بررســی لحظه ای قراردادها
  اطلاعات بیشتر
  Image 4
 • slidebg5
  وقــــایع نگــار پــروژه هــای عــــمرانی
  (Android)
  با امـــکان ثبت رویــدادهای هر پــروژه توسط کــاربران بصورت مـکان مـحور و با تایید نـــاظر
  اطلاعات بیشتر
  Image 5
 • slidebg6
  ســـامانه تـــخصیــص بـــودجـــه
  ویــــژه سازمانهای بزرگ دولتی جهت مدیریت تخصیص های ملی و استانی
  اطلاعات بیشتر
  Image 6
 • Automation

  اتوماسـیون و سـاده سازی حداکثــری فرآیـنـدها

 • GIS Base

  مــکان محـــور بودن ســاختار اطلاعات بر اساس اســتاندارد WKT

 • Mobile app

  رویـــکرد توســـعه نســخه های مـــوبایل ســــامانه های ســــازمانی

مطالب بیشتر

نمایش همه