شرکت اتوماسیون اداری حسیب ، دارای رتبه 2 شورای عالی انفورماتیک و از شرکتهای دانش بنیان کشور است که در 15 سال گذشته در حوزه مدیریت یکپارچه منابع و مصارف سازمان های بزرگ ، فعالیت می نماید.

محصول دانش بنیان شرکت ( سامانه ســیبنا ) ، در سال 1396 ضمن دریافت لوح زرین ، به عنوان طرح برگزیده ملی در جشنواره شیخ بهایی ( اصفهان ) انتخاب شده است و در حال حاضر در چندین کلان شهر و سازمان بزرگ در حال بکارگیری می باشد.