به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین مراسم یکی از ۳۰ طرح دانش بنیان برتر کشور، سامانه سیبنا (شرکت دانش بنیان اتوماسیون اداری حسیب یکی از شرکت های پارک علم و فناوری خراسان) بود که درنمایشگاه ارائه آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناورانه شرکت های دانش بنیان، برای کلیه بازدیدکنندگان تجهیز شده بود.

علاوه بر رئیس جمهور، سایر اعضای کابینه همچون دکتردانش آشتیانی وزیرآموزش و پرورش، دکترچیت چیان وزیر نیرو، دکترنهاوندیان مسئول دفتر ریاست جمهوری، دکترسورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکترمعصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست نیز از این سامانه بازدید کرده وهمگی بر لزوم انتقال تجربه این امر به سایر دستگاه های اجرایی کشور تأکیدکردند.

همچنین از مزیت های برجسته طرح سیبنا می توان به شفاف سازی منابع و مصارف سازمان (ایجاد سازمان شیشه ای، افزایش سلامت اداری)، افزایش سطح مشارکت کارکنان در مدیریت منابع و مصارف سازمان، افزایش بهروری سازمانی (زمان، کیفیت، هزینه)، ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی، اجرای اصل عدم تمرکز در عین تمرکز و خارج شدن سازمان از قائم به فرد بودن اشاره کرد.

گفتنی است درپایان این مراسم، مدل مفهومی IPABS که سیبنا اولین تجربه کشور در پیاده سازی آن محسوب می شود، مورد بررسی و تحلیل کارشناسان قرارگرفت.

منبع