مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد گفت: سامانه سیبنا شهرداری مشهد دومین طرح برگزیده کشور را به خود اختصاص داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، محمد جواد رجائیان در مصاحبه با خبرنگار ما عنوان کرد: در سیزدهمین جشنواره ملی شیخ بهایی و از بین صدها طرح دانش بنیان، تعداد 6 طرح به مرحله ارزیابی نهایی رسیدند که سامانه سیبنا ( سامانه یکپارچه بودجه، نظارت و اجرا ) یکی از این طرح‌ها بوده است که توانست عنوان دوم را کسب کند.
وی ادامه داد: سامانه سیبنا که در نتیجه اعتماد شهرداری مشهد به شرکت‌های دانش بنیان تولید شده است، در این جشنواره مورد بازدید و تجلیل سازمانها و نهادهای مختلف قرار گرفت و از سوی چندین سازمان درخواست اجرای آن صادر شده است.
مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد با بیان اینکه سامانه سیبنا به به منظور مدیریت یکپارچه نظام بودجه‌ریزی در سازمان و نظارت بر اجرای آن تولید شده است، ابراز کرد: در این سامانه کلیه اقدامات از پیشنهاد تا تصویب و سپس اجرای بودجه به صورت فرایندی انجام می‌شود، به نحوی که از کوچکترین واحد سازمانی آغاز و تا مدیریت ارشد ادامه می‌یابد.
رجائیان با اشاره به اینکه استقرار سامانه سیبنا از سال 90 در شهرداری مشهد بوده است، خاطر نشان کرد: این سامانه طی گذشت 5 سال از عمر آن توانسته میلیاردها ریال بودجه جاری و عمرانی شهرداری را از مرحله تصویب آلبوم تا اجرای آن مدیریت کند.

وی بیان کرد: هم اکنون این سامانه در ستاد مرکزی شهرداری مشهد، 13 منطقه و 17 سازمان زیر مجموعه شهرداری در حال استفاده است که تعداد کاربران در حال استفاده از آن به صورت روزانه از مرز500 نفر می‌گذرد.
مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد اضافه کرد: به عنوان مثال بر طبق مقایسه آماری سال‌های 94 و 95 بودجه شهرداری مشهد، تعداد کاربران در سال 94، هزار و 8 نفر، تعداد قراردادها دو هزار و 558 عدد، تعداد سندهای مالی خودکار 85 هزار و 200 عدد، تعداد تخصیص وجه به میزان 39 هزار و 927 عدد، تعداد تامین اعتبار به میزان 28 هزار و 534 عدد بوده است.
وی همچنین در سال 95، تعداد کاربران به میزان هزار و 821 نفر، تعداد قرارداد به میزان 2 هزار و 788 عدد، تعداد سند مالی خودکار به میزان 126 هزار و 421 مورد، تعداد تخصیص وجه به میزان 37 هزار و 935 عدد و تعداد تامین اعتبار 29 هزار و 534 عدد اعلام کرد.
رجائیان مدیریت یکپارچه تولید آلبوم شهرداری با مشارکت کلیه واحدهای بهره بردار و مجری در هر سال مالی و برای هر درخت بودجه، امکان مدیریت و کنترل بودجه مربوط به هر واحد مجری به صورت مستقل و تعیین ردیف هزینه توسط واحد تخصصی و با نظارت واحد بودجه و مالی شهرداری از جمله مزایای اجرای این سامانه محسوب می‌شود.
وی کمک به جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز محاسبه بودجه‌ریزی عملیاتی، امکان صدور سند حسابداری مکانیزه با نظارت واحد مالی و جلوگیری از اشتباهات کاربری در تعیین ردیف اعتباری به صورت دستی در سیستم مالی شهرداری، امکان توزیع و جابجایی بودجه توسط هر معاونت تخصصی در بین واحدهای اجرایی مدیریت خود و مناطق و سازمان‌های شهرداری به سهولت و با کمترین زمان ممکن، ایجاد فرم‌های متعدد با امکاناتی چون استفاده از جداول پایه و سیستم کدساز را از دیگر مزایای اجرای سامانه سیبنا عنوان کرد.
مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد بیان کرد: مکانیزه شدن گردش فرم‌های بودجه‌ای و مالی شهرداری از جمله فرم پیشنهاد پروژه، فرم موافقت‌نامه اجرایی پروژه، فرم درخواست کالا، فرم درخواست انجام کار، فرم تخصیص اعتبار و فرم تامین اعتبار با درج امضاهای الکترونیکی افراد تایید کننده در محل‌های مورد نیاز هریک از این فرم‌ها یکی دیگر از دستاوردهای اجرای سیبنا در شهرداری مشهد بوده است.
رجائیان اظهار کرد: امکان کنترل و رصد پروژه‌های چندساله با ایجاد کدینگ‌های یکپارچه بین واحد بودجه و مالی و تعیین ارتباط سیستمی آن در شروع هر سال مالی در سامانه سیبنا، تامین اعتبار قراردادهای یک ساله و چند ساله شهرداری، مدیریت تامین اعتبار صلح نامه‌های شهرداری قبل از انعقاد آن، مدیریت تسهیم صورت وضعیت‌های ثبت شده یک قرارداد بر روی تخصیص‌های متصل به آن به عنوان دستاوردهای اجرای طرح سیبنا مطرح است.
وی افزود: تفکیک انواع تخصیص شامل قرارداد، خرید، درخواست کالا، انجام کار و صلح نامه به منظور مدیریت بهینه پرداختی به پیمانکاران و مدیریت علی الحساب‌ها و پیش پرداخت‌های مرتبط به هر قراردادها با امکان صدور سند حسابداری مکانیزه برای هزینه صورت گرفته روی قرارداد به همراه استهلاک‌های علی الحساب و پیش پرداخت مربوطه به آن نیز این سامانه را شاخص کرده است.
مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد در پایان یادآور شد: سامانه‌های اعتبارات مالی، خرید و ارتباط با سامانه انبار، تنظیم صلح نامه شهرسازی (صفارایانه)، کنترل پروژه شهرداری، مبصا جهت تسهیم صورت وضعیت ها و تامین اعتبار آنها در مالی و قراردادهای شهرداری به عنوان سامانه‌های مرتبط به سیبنا به شمار می‌آیند.

 

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد