محسن اسفندياري، رییس سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري قزوين گفت: سامانه یکپارچه بودجه ریزی، نظارت و اجرا (سیبنا) با توجه به اعلام نیاز مدیریت بودجه شهرداری قزوین با قابلیت تحلیل بودجه پیشنهادی راه‌اندازی شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري قزوين؛ اسفندیاری اضافه کرد: از قابلیت های این سامانه تعریف کاربر برای تمام واحدهای بودجه سازمان‌ها، جهت تعریف بودجه پروژه‌های پیشنهادی به همراه مستندات لازم است.

 رییس سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري خاطرنشان کرد: همچنین این سامانه با امکان ارتباط با اتوماسیون مالی، نمایش عملکرد ردیف‌های بودجه‌ای را ممکن می‌سازد و در نهایت با ارایه تحلیل‌های مختلف مدیریتی هنگام پیشنهاد و اصلاح بودجه، اطلاعات ارزشمندی را، برای اخذ تصمیمات کلان شهری، در اختیار مدیران قرار می‌دهد.
اسفندیاری در ادامه اظهار کرد: بودجه پیشنهادی سال 98 کل شهرداری قزوین توسط این سامانه ارایه و دفترچه بودجه در قالب جدید به شورای اسلامی شهر تقدیم خواهد شد.

 

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شهرداری قزوین