سامانه شفافیت دیروز به طور رسمی در شهرداری همدان راه‌اندازی شد تا از این پس اطلاع دقیق از تمام جزئیات مدیریت شهری اعم از قراردادها، امور مالی و اداری به‌ راحتی در اختیار شهروندان قرار گیرد.

 

با راهاندازی این سامانه که صبح دیروز در مرکز همایشهای قرآنی و بین المللی همدان رونمایی شد شهروندان میتوانند برای اطلاع از تمامی جزئیات امور شورا و شهرداری به نشانی اینترنتیshafaf.hamedan.ir مراجعه کنند.

*گردان: مردم محرم مدیریت شهری هستند

رئیس شورای اسلامی شهر همدان در این جلسه ضمن تشکر از عوامل اجرایی و پیگیر راهاندازی سامانه شفافیت به ویژه حمید بادامی نجات نایب رئیس شورا، افزود: شفافیت به عنوان راهکار مناسب برای پیشگیری از فساد در نهادهای مختلف لازم است و باید پیاده شود که طرح شهاب در این راستا کمک کننده است.

کامران گردان اضافه کرد: با توجه به اینکه اعضای شورا نمایندگان و وکلای مردم در پارلمان شهری هستند سامانه شفافیت ظرفیت نظارت مردم بر عملکرد شورا و شهرداری را فراهم میکند.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: مردم را در اطلاع از امور مدیریت شهری محرم میدانیم و آنها حق دارند از جزییات امور شورا و شهرداری مطلع شوند.

وی الکترونیکی کردن رأیگیری شورا را از جمله اقدامات در امر شفافسازی برشمرد و یادآور شد: تحقق شعار شفافیت به معنای واقعی از مهمترین دستاوردهای شورای پنجم است.

کامران گردان افزود: سامانه شفافیت در واقع با هدف پیشگیری از فساد است و هیچ پنهان کاری با مردم نداریم.

وی بیان کرد: علاوه بر این طرح، مردم برای در جریان قرار گرفتن مصوبهها میتوانند در صحن شورا حضور یابند.

گردان خاطرنشان کرد: شفافیت مالی در دوره پنجم شورای اسلامی شهر همدان با بهره گیری از نرم افزاری مالی مورد اجرا قرار گرفت و هم اینک با صرف چندین میلیارد زیرساختها اصلاح شده است.

وی افزود: 640 هزار نفر جمعیت همدان براحتی میتوانند با ورود به این سامانه، از تمامی اطلاعات مطلع شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان یادآور شد: راهاندازی این سامانه از هرگونه فساد و ویژه خواری جلوگیری و نقشهها و طرحهای تفصیلی شهرداری را برای دید شهروندان مشخص میکند و تمامی مساحت، سال ساخت و اطلاعات املاک را ارایه میدهد.

گردان سامانه شفافیت را دفاع از منافع مردم و برچیده شدن واسطهها برشمرد و گفت: مردم حق دارند از همه جزییات با خبر شوند.

گردان با اشاره به علنی بودن جلسات صحن شورای اسلامی شهر همدان یادآور شد: قرارگرفتن آرای اعضای شورا در معرض دید مردم از طریق سامانه شفافیت و وبگاه شورا به صورت برخط و رأی گیری الکترونیکی و قابل رصد بودن، از دیگر اقدامات طرح شهاب بود که سالهای اخیر اجرایی شد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه طرح شهاب با شاخصههای مشخصی راهاندازی شد افزود: پخش زنده جلسات شورا و درج مکتوب خلاصه جلسات در وبگاه و سامانه، حضور و غیاب برخط شورا، اعلام آرای صحن، برنامههای جلسات شورا، امکان حضور شهروندان در جلسات شورا و شفافیت مالی از شاخصههای تعیین شده طرح شهاب است.

*مولوی: دانستن حق مردم است

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر همدان هم با اشاره به اینکه شعار اعضای شورای پنجم این است که دانستن حق مردم است گفت: گردش آزاد اطلاعات، جلوگیری از حلقه بسته فساد و ویژه خواری و ایجاد اعتماد شهروندان به سازمانها از ویژگیهای طرح شهاب است.

ابراهیم مولوی اضافه کرد: نظرسنجی و بهره گیری از نظرات شهروندان در اجرای طرحها و تدوین طرح تفصیلی از دیگر مزایای طرح شهاب است.

وی با اشاره به صدور پروانههای ساختمانی و آگاهی مردم از وضعیت ملک و املاک خود افزود: وجود فضای مجازی و فضای رسانهای زمینه شفافیت و آگاهی مردم را فراهم کرده و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

مولوی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته بیشتر طرحها و پروژهها با نظرسنجی از مردم صورت میپذیرد، اظهار کرد: متأسفانه بعد از چندین سال ما هنوز نتوانستیم اسناد طرح تفصیلی را در معرض دید عموم گذاشته و نظرات آنها را جویا باشیم.

وی اضافه کرد: عدم شفافیت، زمینه فساد و سوء استفاده را در نهادها فراهم میکند و همانگونه که مردم از اعضای شورا به عنوان نمایندگان خود در پارلمان محلی انتظار دفاع از منافع شان را دارند این شفافیت در شورای پنجم رخ داده و سامانه شفافیت با عنوان طرحشهاب راهاندازی شد.

*بادامی نجات: سامانه شفافیت نسخه شفابخش مدیریت شهری

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در آیین رونمایی از این سامانه گفت: سامانه شفافیت نه تنها سامانه نرم افزاری شهرداری در تمامی بخشها را به روزرسانی میکند بلکه از هرگونه فساد در مدیریت شهری نیز جلوگیری میکند.

حمید بادامی نجات افزود: شهرداریها به لحاظ ارتباط نزدیک با مسائل روزمره مردم و همچنین حجم بالای فعالیت و ورود به طرحهای کلان مالی و اقتصادی، جزو نهادهای دارای خطر پذیری بالای فساد هستند و این سامانه نسخه شفابخش مدیریت شهری در تحقق شهر الکترونیک است.

وی اضافه کرد: یکی از کارآمدترین روشها برای مقابله با فساد در مدیریت شهری و احیا و ارتقای سطح اعتماد متقابل مردم و شهرداری، قرار دادن شهرداری در اتاق شیشهای از طریق ابزارهای شفافیت است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد: شوراهای شهر به عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر و شهرداریها در مقام مجری، هر کدام در شفافیت برای قانون گذاری و فرآیندها و پاسخ گویی به اقدامات و سیاست های خود وظایفی بر عهده دارند.

وی گفت: شورای اسلامی شهر و شهرداری همدان بر اساس قوانین باید تمامی امور اداری مدیریت شهری را به منظور عملیاتی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق سامانه جامع شفافیت شهرداری در اختیار مردم قرار دهند.

بادامی نجات با تشریح بخشهای مختلف در این سامانه خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر همدان نیز باید گردش کار بررسی طرحها و لوایح واصله، متن تمامی طرحها و لوایح به رأی گذاشته شده در شورا اعم از مصوب یا رد شده و همچنین خلاصه مذاکره جلسههای علنی و بودجه سالانه خود را برای اطلاع عموم شهروندان منتشر کند.

وی مشخصات مدیران و کارکنان شورا و شهرداری، بودجه سالانه شهرداری و آخرین گزارش تفریغ آن، اهداف، وظایف، سیاست ها، خط مشی ها و ساختار شهرداری، ساز و کارهای شکایات شهروندان از تصمیمات یا اقدامات شهرداری، انواع اطلاعاتی که در شهرداری همدان نگهداری میشود و آیین دسترسی به آنها را از بخشهای منتشر شده در این سامانه برشمرد.

بادامی نجات افزود: اختیارات و وظایف مأموران ارشد شهرداری و سازوکارها یا آیین نامههایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی، حقوقی و سازمانهای غیردولتی می‌‌توانند در اجرای اختیارات شهرداری همدان مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند از جمله مباحثی است که شهرداری در این سامانه باید اطلاع رسانی کند.

*صوفی: انتشار 400 هزار پرونده در سامانه

شهردار همدان نیز با اشاره به اهمیت راهاندازی سامانه شفافیت گفت: 400 هزار پرونده در دو حوزه نوسازی و شهرسازی در این سامانه بارگذاری و به راحتی در مقابل دیدگان صاحبان آن قرار میگیرد.

عباس صوفی هدف از راهاندازی سامانه شفاف سازی را دسترسی مردم برای پیگیری پروندههای مرتبط با شهرداری دانست و گفت: این سامانه تردد شهروندان به بخشهای مدیریتی شهری را کاهش میدهد و مردم به راحتی میتوانند از طریق این سامانه، پاسخ سؤالهای خود را دریافت کنند.

وی بیان کرد: میلیاردها تومان برای راهاندازی نرم افزارهای الکترونیکی شهرداری هزینه شده و انقلاب بزرگی را در تحقق شهر الکترونیک ایجاد کرده ایم.

به نقل از ایرنا، صوفی اضافه کرد: شفاف سازی تمامی امور مدیریت شهری از سیاستهای اصلی شهرداری همدان است و این سامانه پاسخ سؤال بسیاری از شهروندان را خواهد داد.

 

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان