سامانه یکپارچه برنامه و بودجه ریزی مبتنی بر سیبنا معرفی شد

طرح سیبنا از یک شرکت دانش بنیان بعنوان برگزیده دوم بخش فن آفرینان (شرکت های رشد یافته) در اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی کار آفرینی شیخ بهایی، لوح زرین جشنواره و تسهیلات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را کسب کرد. به گزارشایمنا، در اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی کار آفرینی شیخ بهایی، طرح سیب...