در مراسم رونمایی از سامانه «سیبنا» مطرح شد ؛ تأکید بر استقرار «سیبنا» در مجموعه مدیریت شهری

معاون برنامهریزی و توسعه شهرداری مشهد بر استقرار کامل سامانه سیبنا در مجموعه مدیریتهای شهرداری مشهد تأکیدکرد. موسی شربتدار در مراسم رونمایی از سامانه سیبنا که در تالار قدیم شورای اسلامی شهر مشهد برگزار شد گفت: سامانه سیبنا محصول تجربه اعتماد شهرداری به شرکتهای دانشبنیان است که از اواخر سال ٨٩، ٩٠ ...