قائم مقام مدیرعامل شرکت دانش بنیان اتوماسیون اداری حسیب ، بزرگترین دغدغه شرکتهای دانش بنیان را فروش محصولات دانست.

بهگزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان ، مهندس هادی خواجه ، قائم مقام مدیرعامل شرکت دانش بنیان اتوماسیون اداری حسیب با بیان این مطلب گفت : با توجه به اینکه شرکتهای دانش بنیان کل فرایند طراحی تا تولید را خود انجام می دهند لذا قیمت تمام شدهمحصولاتشان در مقایسه با نمونه های بازا...