کسب جایزه بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد توسط شهرداری مشهد

شهرداری مشهد در ششمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی برمبنای عملکرد، موفق به کسب رتبه نخست شد

 

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه ، در این کنفرانس که باحمایت و پشتیبانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، به عنوان اصلی ترین متولی بودجه ریزی در کشور و به منظور اجرای بندهای 32 و 33 سیاست های کلی قانون برنامه پنجم توسعه، ابلاغی مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و مفاد 218 و 219 قانون برنامه پنجم توسعه به اجرا درآمده است، از میان وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت ها و موسسه های دولتی، عمومی و خصوصی ارزیابی شده، 12 مجموعه به مرحله بررسی راه یافتند که از این میان با توجه به اعلام کمیته علمی کنفرانس، شهرداری مشهد توانست رتبه نخست و تندیس کنفرانس را کسب نماید.کمیته علمی کنفرانس مذکور به دبیری دکتر عادل آذر و متشکل از دکتر علی رضائیان، دکتر محمد باقر نوبخت، دکتر سید حمید خداداد حسینی، دکتر علی اصغر انوار رستمی، دکتر احمد صمیمی، دکتر ثقفی، دکتر محمد کردبچه و برخی دیگر از متخصصان ملی در زمینه بودجه ریزی بود.

از طرفی استقبال بیش از پیش دانشگاهیان، مدیران و کارشناسان اجرایی از یک سو و برگزاری موفق پنج کنفرانس پیشین برای ارائه ادبیات بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در سطح کشور از سوی دیگر، باعث شد که محور اصلی این کنفرانس بر ارائه تجربیات دستگاه‌های موفق، و با تاکید بر راهکارهای تشویق و ترغیب سازمان‌ها و دستگاه‌ها در استفاده از سیستم بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بوده و برای اولین بار جایزه بلوغ بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در سطح کشور تعریف گردد.
گفتنی است کنفرانس یاد شده در 11و 12 خرداد با حضور مهمانان داخلی و خارجی و سخنرانی دکتر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی تهران برگزار شد

افزودن نظر جدید